Toplumun Temeli: Güçlü Aileler

Aile İçin Sağlıklı Bir Gelecek İnşa Ediyoruz

Türkiye Söz Konusu Aile Birliği,

Platform ve Dernek olarak 2018'den başlayarak aile hukukundaki sorunların dile getirilmesi ve çözümü için 2021 yılında resmi Dernek statüsü kazanarak,Türkiye ve Dünya'daki insanoğlu için en güçlü kale olan Aile kurumunun korunması;

- Feminizm,Erkek ve Aile Düşmanlığının son bulması,cinsiyetçi ve ayrımcılığın son bulması, İnsan Hakları ve Onuruna Yaraşır Zihniyetin Oluşması,

- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi yasasının İptal edilmesi. İnanç ve Tarihi Kültürel değerlerimize Uygun Aileyi Koruyan Yasaların yapılması,

- Tek Taraflı ve Cinsiyetçi Velayet Gasb'ının Önlenmesi,İnancımıza ve Kültürel değerlerimize Uygun,Çocukların Üstün Yararı gözetilerek Anne ve Babanın da fıtratına ve rollerine uygun haklarının korunarak Velayetlerin Dengeli ve Adil verililmesi için mücadele etmek,

- Süresiz Yoksulluk Nafakası'nın inanç ve tarihi kültürel değerlerimize uygun (TMK 175-176-382-6284 S.K) Türk Medeni Kanunu'nda düzenleme yapılması,

- Genç Evlilik (Akran Evlilikleri) mağduriyetlerinin giderilmesi ve haklarının iadesi.Son yıllarda artan taciz ve tecavüz iftiralarının yasal ve insani hakların korunması için Türk Medeni Kanunu,Türk Ceza Kanununda düzenlemelerin yapılması,6284 s.k. iptali,

Eşcinsellik ve sapkın eğilimleri yaymaya ve yaygınlaştırmaya calışan lobi faaliyetleri, medya algısı ve kurumları ile toplumsal, ülkesel ve küresel çapta,İnanç ve Tarihi değerlerimize uygun şekilde insanlığın ve Ailelerimizin kurtuluşu için mücadele etmek,

Söz Konusu Aile, Söz Konusu Vatandır

Türkiye Söz Konusu Aile Birliği

Türkiye Söz Konusu Aile Birliği 2018 yılında faaliyetlerine Dernek Başkanı Serkan GÜRSOY öncülüğünde başlayarak,

Devlet kurumları ile resmi olarak çalışmalar yapmak,

Siyasi Partilerle çalışmalar Yapmak,

Toplumsal Farkındalık için Sosyal medya calısmaları (Haftalık Twetter sohbet odası, Tüm sosyal medya Facebook, tweetter, Instagram, YouTube, Tiktok, hesaplarından yazılı, görsel ve video yayınları yaptık.

Basın açıklamaları organizasyonları yaptık.

İmza Kampanyaları düzenledik.Cimer çalışmaları yaptık. Mağdurlara hukuki ve psikolojik destekler verdik.Miting yürüyüş ve Gösterilerde bulunduk.

Aileniz İçin Birlikte Güçlüyüz
Aile İçin Destek, Toplum İçin Birlik
Aile İçin Adil ve Eşit Bir Dünya
Aile Değerlerini Koruyoruz

Sorularınız ve merak ettikleriniz için iletişime geçebilirsiniz

person typing on silver MacBook
person typing on silver MacBook
Doloress K.

Therapy has really helped me overcome some past trauma I had been keeping under a lid for a long time. Now, I feel happier and more confident in my life, and feel like I can walk with my head held high.

Anthony M.

Coming from a competitive sports background, the injury that ended up making me give up my career was a hard blow. With therapy, I was able to start building my identity around other things than just sport.

Happy clients